You are here

1964

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1964
maandoverzicht november 1964
maandoverzicht oktober 1964
maandoverzicht september 1964
maandoverzicht juli en augustus 1964
maandoverzicht juni 1964
maandoverzicht mei 1964
maandoverzicht april 1964
maandoverzicht maart 1964
maandoverzicht februari 1964
maandoverzicht januari 1964

Inhoudsopgave maandoverzicht december 1964

I. Communisme Internationaal
Het jaar waarin Chroeetsjow werd afgezet 1
Onthullende brieven 2
De rede van Soeslow 5
Chroestsjow 7
Een jaar van toenemende verwarring 9

II. Activiteiten van de CPN
De eenheidepolitiek van de CPN 12
De CPN tussen Moskou en Peking 12
Het CPN-standpunt inzake de Internationale conferentie 15
CPN-contacten met zusterpartijen 16
De pro-Chinese oppositie in de CPN 17
De situatie in de CPN 21
De communistische vakbeweging in 1964 22

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De vredesbeweging in 1964 27
Culturele uitwisseling 30

IV. Andere groeperingen
De Socialistische Werkers Partij 33
De Pacifistisch Socialistische Partij 34

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1964

I. Communiamelnternationaal
Reacties op de afzetting ran Chroestsjow 1
Gemengde gevoelens in de satellietlanden 2
De Westerse CP-en 4
China: "De oorzaken van Chroestsjows val" 5

II. Activiteiten van de CPN
De pro-Chinese oppositie in de CPN 7
De CPN en de Amsterdamse bouwvakarbeiders 9
De herdenking van de oktober Pevolutie-Afwijzing MLF 11
"Maand van de Pers" 12

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredesbeweging Nederland (MLF) 15
Studenteribeweging'(NSR-IUS) 17
Vredesbeweging Internationaal (Chinese kernbom-MLF) 19/20

IV. Andere groeperingen
SWP reactie op de val van Chroestsjow 22
De SWP en de MLF 23
Zicht op de PSP 23
Commentaar van de IVe Internationale op de val van Chroestsjow 24

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1964

I. Communisme Internationaal
De val van Chroestsjow 1
Kritiek op de afgezette Sowjet-leider 2
Naar een nieuwe orientering 4
Na Chroestsjow: de conservatieven? 8

II. Activiteiten van de CPN
De CPN vervolgt haar "autonome" koers 10
Buitenlandse contacten van de CPN 13
De CPN en de MLF 15
Sociaal-economische propaganda van de CPN 17
CPN-agitatie onder bouwvakarbeiders 19

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Culturele uitwisseling met de Sowjet-Unie 22

IV . Andere groeperingen
De Socialistische Werkers Partij 24
Samenwerking WRI en WVR 25
"De Internationale" over de CPN 27
Rumoer rondom Paul v. Tienen 28
Jaarvergadering PSP 30

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1964

I. Communisme Internationaal
De verhoudingen tussen de PCI en de PCF 1
Conflicten 3
Het memorandum van Togliatti 6

II. Activiteiten van de CPN
De CPN en het memorandum van logliatti S1
De kweetie Baruch 13
Communistische geschiedschrijving 15
Het Waarheid-festival 15

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De jeugdbeweging 18
Agitatie tegen de "Duitse week" in Rotterdam 21
De Vredesbeweging 21

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Arbeidsconflicten 24
Contact met de SOBSI 26

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1964

I. Communierae Internationaal
Het verloop van het conflict Moskou-Peking gedurende het voorjaar en de zomermaanden 1964 1
Voortzetting van de briefwisseling over de wenselijkheid van een Internationale conferentie 4
De CPSU schrijft een voorbereidingsconferentie uit 7

II. Activiteiten van de CPN
Problemen rond de "nieuwe orientering" 9
De bejegening van de Chinezen in het Sino-Sowjet-conflict 11
De houding van de CPN t.o.v. Joegoslavië 13
Pro-Chinese oppositie in de CPN 14
Financiële acties CPN 16
Het "Waarheid"-festival 1964 17

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vergaderingen van communistische jeugdorganisaties 19
Kinderkampen 22
De NVR aan de vooravond van een nieuwe reorganisatie? 22
Het toerisme en "Nederland-USSR" 23

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De metaal-lonen 25
Liquidatie van de "oude" EVC 26

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1964

I. Communisme Internationaal
De Franse socialisten en de eenheidspolitiek van de PCF 1
Mutaties aan de top van de Franse CP 4
Biografische notities 5

II. Activiteiten van de CPN
Problemen rond de nieuwe orientering van de CPN 9
Kritische opmerkingen van "De Waarheid" aan Moskou's adres 12

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Het verdere ageren tegen een multilaterale NAVO-macht 16
Schenkingen van smartegeld 17

IV, Andere groeperingen
De rol en de betekenis van "De Brug" als discussieorgaan 19
NATO-taptoe 1964 zonder ordeverstoring 21

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1964

I. Communisme Internationaal
Het zeventiende congres van de Franse Communistische Partij 1
De nieuwe eenheidspolitiek van de PCF 6

II. Activiteiten van de CPN
De viering van het 1 mei-feest 9
Contact met andere CP-en 12
Linkse oppositie in de partij 13
Nogmaals de zaak-Finksterwolde 17
Het voortdurende conservatoir beslag op "Felix Meritis" 18

III. Activiteiten van de Communistische hulporganisaties
Aanstaande Europese conferentie voor ontspanning en veiligheid 19
De vredesbeweging en het Middellandse Zeegebied 20
Vrouwenactie tegen de NAVO-conferentie in Den Haag 20
Verminderde belangstelling voor de pas gehouden Volkeltocht 21

IV. Comnmnistische aetiviteiten in het bedrijfsleven
De CGIL en de Euromarkt 24
Het Wereldvakverbond en de Afro-Europese solidariteit 25

V. Andere groeperinpen
"Socialistisch Perspectief" verschijnt niet meer 27
De PacifiBtisch Socialistische Partij en de NAVO 28

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1964

I. Communisme Internationaal
De verdere ontwikkeling van het complot Moskou - Peking 1
Zevende commentaar der Chinese leiders op de open brief van het centraal comitfe der CPSU 2
Nader beraad van het Sowjet-Rusaische partijbestuur 3
Tegenwind voor Chroeetsjow 7

II. Activiteiten van de CPN
De autonomie van de partij 8
Veranderingen in de omvang en de bezetting van dagelijks beetuur en secretariaat der CPN 10
Vernieuwing van de democratic "binnen de bestaande grondwet" 13

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Weer een Volkel-protestfietatooht met Pinksteren 16
Acties beraamd tegen NAVO-conferentie in Den Haag 17
Het toerisme en "Nederland-USSR" 18

IV. Communistische activjteiten in het bedrijfeleven
Toepassing collectieve arbeidscontracten 21
Sowjet-Russisch relaas over bezoek aan Nederland 22

V. Andere groeperingen
Het SWP-blad over het jongste CPN-congres 24

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1964

I. Communisme Internationaal
De Vierde Internationale 1
Gunstig tij voor het trotskisme 2

II. Activiteiten van de CPN
1964 jubileumjaar van de partij 9
Het met Pasen gehouden 21ste partijcongree 11
Buitenlandse delegaties in Amsterdam 15
Het nieuwe partijbestuur 16

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De Nederlandse Vrouwenheweging hield haar zevende congres 17
Eerste anti-kernbomdemonstratie op brede basis 18
Toespraken in het Amsterdamse oude RAI-gebouw 19

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Totaal 37.750 stakingsdagen in 1963 d.w.z. vier keer zoveel als in 1962 21
Indonesie en de Internationale communistische vakbeweging 22

V, Andere grpeperingen
Uitweidingen van de bestuurders der Socialistische Werkers Partij 24

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1964

I. Communisme Internationaal
Mao Tse-tung - korte beschouwing van de levensloop van de thans reeds ?0 jarige revolutionair en staatsman 1
Chinese leider geen onaantastbare autoriteit voor het Moskou-gezinde kamp 8

II. Activiteiten van de CPN
De organisatorische aanloop naar het aanstaande partijcongres 9
Financiele acties van de CPN 10
De communistische herdenking van de Februari-staking 1941 12
CPN-delegatie bezocht Italie 13

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredpeacties op brede basis - Pinksterdemonstratie tegen "alle" kernbewapening 15

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De metaalbewerkerslonen 18
Onrust over c.a.o.'s in de gelederen der grafici 19
Onderneraingsraadverkiezingen 21

V. Andere groeperingen
SWP-commentaar op CPN-herorientatie 23
Samenwerkende stichtingen voor hulpverlening aan Algerije 25

Inhoudsopgave maandoverzicht januari 1964

I. Communisme Internationaal
Moskou's bedoelingen door Peking gewantrouwd 1
Verzoenende Prawda-publicatie 3
CP-China tegen "eenheid tot elke prijs" 4
Chinese stellingname van 26 dec. 1963 5

II. Aetiviteiten van de CPN
Nieuwjaarsbijeenkomsten 8
Het komende 21ste partijcongres 10
Het boekenapparaat van de partij 14

III. Aetiviteiten van de communietische hulporganisaties
De vredesbeweging en de CPN 16
Het Nederlandse Auschwitz Comite en de niet-communiatische bijval 18
Culturele uitwisseling 19

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De geldnood van "Het Centrum"' 20
Oprichting actie-comité's 21

V. Andere groeperingen
Internationale pacifistische conferentie in Zweden 23
Positie-bepaling t.o.v. de Wereldvredesraad 25

Subscribe to 1964